DUYURULAR
Deneme Erişimi: IMF eLibrary
30.11.2017

IMF eLibrary veri tabanı 28 Aralık 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

 

Erişim Linki: http://www.elibrary.imf.org/

 

 

IMF eLibrary veritabanı küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim imkanı sunan IMF eLibrary veri tabanının içerisinde 310 tanesi kitap olmak üzere 15000’ in üzerinde çeşitli kaynaklara ve bir milyondan fazla veri serisine erişim sağlamaktadır.

 

IMF eLibrary, IMF’nin süreli yayınlarına, kitaplarına, makale ve çalışmalarına ve istatistik araçlara erişim sunarak analiz ve araştırmayı kolaylaştırır. eLibrary kullanarak makroekonomi, finans, küreselleşme, büyüme, ticaret ve hibe, IMF teknik desteği, demografikler, gelişen pazarlar, ekonomik politika tavsiyeleri ve daha fazlası hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Bilginize sunarız.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

>> Tüm Duyurular