DUYURULAR
IGI Global veri tabanları deneme erişimi
11.05.2017

InfoSci e-books, InfoSci e-journals ve  IGI Video koleksiyonu 02 Haziran 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

 

Erişim adresi: www.igi-global.com/gateway

 

IGI Global Hakkında:

IGI Global yayınevi,  uygulamalı teknoloji alanında bilimin tüm dallarını kapsayan 3400+ güncel e-kitabı(2000-2017) ve 170+ dergiyi deneme erişimine sunmaktadır. Ayrıca üniversite hocalarının tüm konularda yapmış  oldukları 100'u aşkın bilimsel sunumu içeren Video koleksiyonu da erişime açılmıştır. Söz konusu veri tabanları;  Yazılım, İş ve iş idaresi,  Bilgisayar, Mühendislik, Eğitim, Çevre, Akıllı Teknolojiler,  E-Devlet,  Bilgi Yönetimi ve Kütüphanecilik, Medya ve İletişim, Genetik, Tıp ve Sağlık koruma,  Güvenlik-Adli Tıp, Etik, Hukuk ve Sosyal Bilimler konularını kapsamaktadır.

 

 

Bilginize sunarız.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

>> Tüm Duyurular