DUYURULAR
Kanunum veri tabanı deneme erişimi
03.01.2017

Değerli Kullanıcılarımız,

Elektronik hukuk araştırma ve veri tabanı servisi Kanunum.com 1 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.  

Erişim adresi: http://www.kanunum.com/

 

Kanunum veri tabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır.
Kanunum’da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

Detaylı içerik listesine http://www.kanunum.com/Hakkimizda/4 adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

>> Tüm Duyurular