DUYURULAR
Online Legal veri tabanı deneme erişimi
02.03.2019

Online Legal Veri tabanı,  01.05.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

 

 

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;

 

*21.000’den fazla makaleye, 

*650’den fazla dergiye,

*400’den fazla kitaba,

*“Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere, 

*71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe erişebilirsiniz.

 

 

Kitap ve Dergilere erişim: www.legal.com.tr

Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim:  www.legalbank.net    

 

 

Bilginize sunarız.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

 

>> Tüm Duyurular